עולם התוכן

על מה אנחנו מדברים?

ריבוי טבעי|המהפכה התעשייתית|המהפכה הטכנולוגית|תורת הסינגולאריות|התארכות תוחלת החיים|איכות חיים|תרבות חיים|תרבות הצריכה|עובדות שאינן נתונות במחלוקת|תימוכין מדעיים|משבר, אתגרים|טביעת רגל אקולוגית|התחממות גלובאלית|המסת קרחונים|עליית מפלס פני הים|משבר האקלים|בצורות|תופעת המדבור|דלדול משאבים|מערכות אקולוגיות מופרות|שימור המגוון הביולוגי|כריית מחצבים מואצת|שאיבת יתר|בירוא צמחייה|סחיפת קרקעות|תפיסת שטחים|מגמת העיור|הגנת הסביבה| Greenwash|סביבתנות|פיתוח בר קיימא

 

 

 

מהי קיימות?

קיימות, Sustainbility, היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. בהקשר הסביבתי הכוונה ליכולת של מערכות הטבע לשאת ולקיים תהליכים יציבים לאורך זמן תוך שקלול היבטים סביבתיים, חברתיים וכלכליים. כדי שזה יקרה יש להגיע למצב של שיווי משקל בין היכולת של כדור הארץ להמשיך ולקיים בטווח הארוך את המערכות האקולוגיות התומכות בחיים כאן לבין ההתפתחות והצרכים של האוכלוסייה שנסמכת על התהליכים אלו.

 

קיימות בתקופתנו היא מטרה הוליסטית שאין בלתה. מדובר בפוטנציאל לחיי רווחה בטווח הרחוק, מבחינה חברתית, כלכלית וסביבתית. לשם כך נדרש לנהל הן את הסביבה והן את הצריכה; במלים אחרות – עליו להביא את הסביבה בחשבון, להתנהל ולצרוך באופנים המתחשבים בסביבה, ולחסוך במשאבי טבע ואנרגיה ממקורות מתכלים.

 

 

לרוב אוכלוסיית כדור הארץ מדובר בשינוי תפיסת העולם ובשינוי התנהגותי.

 

לחצו כאן וקראו מה כתבו עלינו