big_pic_4בניין שהונגש לציבור הרחב

עמותת המועצה לישראל יפה ביצעה לאחרונה פרויקט מיוחד ופתחה את שערי ביתה בפני הציבור הרחב, כדי להמחיש לו את מסריה. כוונת הפרויקט המרכזית – להעביר אל הציבור רעיונות מעניינים ועקרונות חשובים, על מנת לעורר את מודעותו לחיים מקיימים המתחשבים בסביבה