בית המועצה לישראל יפה בפארקבית המועצה לישראל יפה בפארק

הפעילות הציבורית המזוהה עם המבנה לאורך שנותיו כרוכה בנושאי סביבה ובהתנהלות בת קיימא. זהו מבנה 'אייקוני', המוכר כאכסניה לפעילות תומכת-סביבה, ומזוהה עם הובלת מגמות סביבתיות.  בבניינה, הנושק לגן, מפעילה המועצה לישראל יפה שתי פונקציות עיקריות, שתיהן מפעילויות הליבה שלה: מרכז ללימודי סביבה, לטובת עשרות אלפי תלמידים וחיילים בשנה מכל  קצווי הארץ, ומרכז כנסים, הדרכות, ימי עיון ופעילויות העשרה לטובת הציבור הרחב.